Uppdaterade reglementen 2022

Nu finns uppdaterat arrangörsreglemente, tävlingsbestämmelser och redskapsreglemente för 2022.

Uppdateringar inför 2022

  • Tävlingsbestämmelser för tävlingar på CoP har uppdaterats i linje med nya CoP.
  • Ny rutin har införts för Begäran om utredning av poäng på JSM/SM.
  • Redskapsreglemente uppdaterats med justerad landningszon för tävlingar på CoP.
  • Inga andra justeringar har gjorts - endast förtydliganden.

Arrangörsreglemente 2022
Tävlingsbestämmelser 2022
Redskapsreglemente 2022

CoP med svenska anpassningar publicerac under januari.

Publicerad: 2022-01-12

UPPTÄCK MER