Nationellt Bedömningsreglemente Trupp VT2023

Tävlingskommittén för Truppgymnastik (TTK) jobbar kontinuerligt med att utvärdera, följa upp och uppdatera tävlingsreglementen för disciplinen. Till våren införs en ny version av Nationellt Bedömningsreglemente för truppgymnastik – nivå 3 till 5. Läs mer om uppdateringen här.

Det Nationella Bedömningsreglementet för Truppgymnastik introducerades 2015. Reglementet är särskilt anpassat för bedömning av övningar under SM-nivå och är skapat utifrån Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell. Sedan 2015 har ett fåtal mindre uppdateringar och förtydliganden gjorts, samt en större revidering gjorts våren 2020 när t.ex. handstående och flexibilitetselement introducerades.

Åtta år efter reglementets introduktion införs nu en större uppdatering av reglementet, för att säkerställa att vi fortsatt har ett reglemente som fortsatt bidrar till en positiv utveckling av disciplinen. Uppdateringen sker baserat på två grundprinciper:

  • Harmonisering med Code of Points, som används på SM-stegen och internationellt
    Det nationella reglementet ska vara så likt Code of Points som möjligt, för att underlätta för ledare, gymnaster och domare som rör sig mellan reglementena
  • Uppmuntra till träning och tävling i enlighet med Utvecklingsmodellen
    Reglementet ska möjliggöra och uppmuntra ledare till att ta beslut förenliga med utvecklingsmodellen, bland annat genom att låta så många som möjligt delta så mycket som möjligt och att träna smart för att ge gymnasterna en bred grund för sin fortsatta utveckling.

Större förändringar till 2023

För att underlätta förståelsen för vad som är ändrat eller justerat finns en lista på större förändringar nedan. Observera att denna lista inte innehåller samtliga justeringar och inte beskriver de nya formuleringarna av reglerna. Se istället Nationellt Bedömningsreglemente samt bilagor.

Större förändringar i Nationellt Bedömningsreglemente 2023 (länk till bilaga). Pdf, 177 kB.

Publicerad: 2023-01-02

UPPTÄCK MER