Information om kvalet till JNM 2023

En bild

JNM i trupp arrangeras vartannat år och är i likhet med NM för seniorer en tävling för föreningslag. Varje land har möjlighet att delta med maximalt två lag per klass.

Ambitionen är att Sverige medverkar med full delegation för att ge gymnaster och ledare viktig internationell tävlingserfarenhet. JNM 2024 äger rum den 19-21 april i Lund.

Uttagningskriterier och process
Beslut om uttagning fattas av en grupp bestående av ordförande i Trupptävlingskommittén (TTK), Förbundskapten och Landslagschef. Utgångspunkten är Gymnastikförbundets riktlinjer för deltagande i internationella mästerskap och årets uppsatta poängkriterier är i damklassen 47.0, i herrklassen 48.0 och i mixedklassen 45.0.

Lagens prestation baseras på JNM-kvalet som genomförs under helgen den 28-29 oktober i Västerås 2023. Efter avslutade tävlingar fattas beslut om de två främsta trupperna i respektive klass har kvalificerat sig.

Åldrar
För svenskt deltagande på JNM 2024 gäller att riktåldern är 15-17 år, dvs gymnasterna är födda 2007-2009. Detta grundar sig i att minimiåldern för JSM i Sverige är 15 år och det är en rimlig utveckling att man som gymnast först tävlar på JSM innan man representerar Sverige på JNM. I och med att åldrarna på JNM skiljer sig från vår nationella åldersindelning så har TTK valt att tillåta en viss flexibilitet och dispens kan sökas för enstaka gymnaster som är födda 2010.
Eventuella ansökningar om åldersdispens ska vara inkomna till Gymnastikförbundet via e-post till trupp@gymnastik.se i god tid före kvaltävlingen dock senast 2023-09-30.

Tävlingsregler
Det är den Nordiska Tekniska Kommittén för TeamGym (NTC-TG) som beslutar om vilka regler som ska gälla på JNM 2024. Så snart beslut är taget kommer det förmedlas.
Då den svenska uttagningen i år sker som en separat tävling kommer vår svenska uttagning (JNM-kvalet) genomföras på det internationella reglementet med undantag för gymnasternas födelseår enligt ovan. I likhet med JSM är det på kvalet valfritt att använda nummerlappar i respektive gren. Om nummerlappar används ska dock hela laget i den grenen ha dessa och avdrag ges i enlighet med CoP om nummerlapparna inte uppfyller kraven.

 

Publicerad: 2023-04-11

UPPTÄCK MER