Ytterligare två tillfällen att välja på för dig som vill uppdatera domarbehörighet steg 2

Vi säkerställer nu två sista tillfällen; torsdagen den 24 augusti och tisdagen den 5 september.

Du väljer ett av dessa två tillfällen om du inte redan deltagit under våren. Deltagandet är digitalt och kostnadsfritt. Anmäl dig här för torsdagen den 24 augusti eller här för tisdagen den 5 september.

Tidigare information: För att säkerställa att alla domare på steg 2 har tagit del av uppdateringarna i reglementet kommer samtliga domare att behöva delta vid ett uppdateringstillfälle samt genomföra ett teoriprov. Vid godkänt resultat förnyas licensen. Det finns inget krav att genomföra utbildningen på nytt. Nationella TTK kommer att samarbeta med regionala TTK för att genomföra träffar där uppdateringarna presenteras i detalj. Träffarna kommer att genomföras under våren 2023. Har du frågor om revideringen, vänligen kontakta ttk@gymnastik.se.


Publicerad: 2023-07-07

UPPTÄCK MER