Arbetsmaterial budskap, argument och fakta

Utifrån kartläggning och analys samt SWOT-analysen är det sedan dags att ta fram relevanta budskap, argument och fakta. Skapa gärna en berättelse med ett (samhälls-)problem, hur ni bidrar till att lösa problemet och hur bra det kan bli om de hjälper er med det ni vill uppnå med påverkansarbetet. Spela på känslor men använd också hårda fakta när ni väl möter politikerna

  1. Kan politikerna, genom att gå er till mötes, på något sätt bidra till att lösa andra aktuella frågor i kommunen?
  2. Vilket/vilka budskap ska vi förmedla?
  3. Vilka argument ska vi använda oss av?
  4. Vilka bevis har vi för dessa argument?
  5. Vilka samhällsproblem kan vi bidra till att lösa?
  6. Hur kan vi bidra till att lösa samhällsproblemet?
  7. Vilka möten ska vi boka in?
  8. I vilka forum ska vi föra debatt?
  9. Vilken tidsplan sätter vi för alla aktiviteter?