Anmäla en skada

Hur gör jag om jag skadar mig?

Det viktiga är att du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag så att skadan registreras. Det är endast om skadan är registrerad som försäkringens skydd och ersättning kan falla ut. Det är också viktigt att du meddelar din förening att en skada har skett och att du har registrerat den.

Här finner du kontaktuppgifter för att anmäla din skada hos:

Svedea, skadeanmälan
(Olycksfall aktiva Bas, Träningslicens, Tävlingslicens, Korttid)

Tel: 0771-160 161 - idrottsskador@svedea.se

Skadeanmälan Svedea

Folksam, skadeanmälan
(Olycksfall ledare/funktionär, Sakförsäkringar)

Tel: 0771-950 950 - folksam.sport@folksam.se