Försäkringar för ledare och funktionärer

1. Ledare och funktionär

– ideellt arbete

RF Föreningsförsäkring Bas - via Folksam
Försäkringsnummer K62510

Kostnad: Gratis (ingår i medlemsavgiften till Gymnastikförbundet)

Självrisk: Ingen

 • Ideella ledare/domare/funktionärer i din förening.
 • Denna försäkring har alla föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet.

Den innefattar:

 • Ansvarsförsäkring för idrottslig och ideell verksamhet
 • Utökat ansvar
 • Styrelseansvarsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Patientförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring för ideella ledare och funktionärer (som får arvode upp till ett halvt prisbasbelopp/år)
 • Kristerapi

RF Föreningsförsäkring Bas via Folksam

2. Ledare och funktionär

– som får arvode som överstiger ett halvt prisbasbelopp/år, men inte är anställd Kollektiv olycksfallsförsäkring via Svedea genom Gymnastikförbundet

Kostnad: Gratis (ingår i medlemsavgiften till Gymnastikförbundet)

Självrisk - ingen

 • Ideella ledare/domare/funktionärer i din förening.
 • Omfattar alla föreningar som är medlemmar i Gymnastikförbundet.

Den innefattar:

 • Nödvändiga och skäliga kostnader i samband med olycksfallet (som inte ersätts från annat håll)
 • Läkarvård (ej privat)
 • Sjukhusvård
 • Behandling, hjälpmedel och intyg
 • Läkemedel
 • Tandbehandling
 • Resor i samband med skadetillfälle/rehabilitering
 • Skadade tillhörigheter och merkostnader
 • Rehabilitering
 • Invaliditet (ärrersättning, medicinsk- och ekonomisk invaliditet)

3. Ledare och funktionär

– anställd

Arbetsgivaralliansen

Föreningen har ett ansvar som arbetsgivare att teckna försäkring för sina anställda. Här finns flera olika lösningar beroende på vilken funktion den anställde har. Pensum och Gymnastikförbundet hänvisar till Arbetsgivaralliansen som är specialiserade på idrott för mer information.