Försäkringar för aktiva

Dessa försäkringar skyddar de aktiva i gymnastikföreningar anslutna till Gymnastikförbundet

OBSERVERA!

Under perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 ändras villkor G352:1 punkt 1:5 till att gälla även under egen gymnastikträning var som helst i Norden, d.v.s. även utomhus.

1. Basförsäkring, Svedea

Föreningen tecknar försäkringen kollektivt för alla aktiva hos Pensum.

Kostnad: 7,50 kr per aktiv upp till 15 år/15 kr per aktiv 15 år och äldre

Självrisk: Ingen

Försäkringsår: 1 okt - 30 sept

För aktiva som tränar i alla discipliner, barnverksamhet och gruppmotion. Föreningen tecknar denna som grupp, antingen över eller under 15 år. Försäkringen är frivillig, men rekommenderas starkt för ett grundskydd vid skada under träning samt resa till/från träning.

Ytterligare info för förening om basförsäkring via Svedea Pdf, 528 kB.

Ytterligare info för aktiv om basförsäkring via Svedea Pdf, 2 MB.

2. Träningsförsäkring med träningslicens, Svedea

Försäkringen är personlig och tecknas av föreningen hos Pensum.

Kostnad: 150 kr per person

Självrisk: Ingen

Försäkringsår: 1 okt - 30 sept

Olycksfallsförsäkring för plötslig oförutsedd fysisk händelse.

Försäkringen är obligatorisk för aktiva som utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap).

Ytterligare info för förening om träningsförsäkring via Svedea Pdf, 942 kB.

Ytterligare info för aktiv om träningsförsäkring via Svedea Pdf, 873 kB.

3. Tävlingsförsäkring med tävlingslicens, Svedea

Försäkringen är personlig och tecknas av föreningen hos Pensum.

Kostnad: 180 kr per person

Självrisk: Ingen

Försäkringsår: 1 okt - 30 sept

Olycksfallsförsäkring för plötslig oförutsedd händelse.

Försäkringen är obligatorisk för alla aktiva som tävlar med aktiva från andra klubbar där bedömning sker.

Ytterligare info för förening om tävlingsförsäkring via Svedea Pdf, 942 kB.

Ytterligare info för aktiv om tävlingsförsäkring via Svedea Pdf, 873 kB.

4. Korttidsförsäkring, Svedea, Bas/Avancerad

Kostnad: Beror på antalet deltagare (se länk nedan)

Självrisk: Ingen

För personer som inte är medlemmar i någon gymnastikförening och deltar i en förenings prova-på-verksamhet eller läger eller annan tillfällig verksamhet, max 7 sammanhängande dagar, deltagarlista måste upprättas.

Bas: för deltagande i enklare gymnastikträning för barn, ungdomar och motionärer.

Avancerad: för deltagande i gymnastikträning med fria rotationer och överslag för barn, ungdomar och motionärer.

Korttidsförsäkring via Svedea Pdf, 91 kB.

5. Elitidrottsförsäkring, Folksam BAS, BAS+ Extra

Försäkringen tecknas privat.

Kostnad: Aktuell kostnad fås via kontakt med Folksam (se länk nedan)

Självrisk: Ingen

För aktiva som är tränings- och tävlingsintensiva/elitaktiva/elitsatsande med en ökad skaderisk. Detta är en vårdkostnadsförsäkring och finns i två olika paket (BAS och BAS+ Extra).
Försäkringen går att komplettera med medicinsk invaliditet vid behov.

OBS! Tävlingsförsäkringen, som föreningen tecknar via Svedea (se ovan), krävs dessutom för att få tävla, oavsett nivå.

Elitidrottsförsäkring via Folksam

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer