Försäkringar för aktiva

Dessa försäkringar skyddar aktiva medlemmar i gymnastikföreningar anslutna till Gymnastikförbundet.

Läs gärna produktbladen för fördjupad information:
Produktblad för förening Pdf, 492 kB.
Produktblad för aktiv Pdf, 836 kB.

1. Basförsäkring, Svedea

Föreningen tecknar försäkringen kollektivt för alla aktiva hos Tydliga.

Kostnad: 7,50 kr per aktiv upp till 15 år/15 kr per aktiv 15 år och äldre

Självrisk: Ingen

Försäkringsår: 1 okt - 30 sept

För aktiva som tränar i alla discipliner, barnverksamhet och gruppmotion. Föreningen tecknar denna som grupp, antingen över eller under 15 år. Försäkringen är frivillig, men rekommenderas starkt för ett grundskydd vid skada under träning samt resa till/från träning.

Försäkringens innehåll >

Försäkringsvillkor >

2. Träningsförsäkring med träningslicens, Svedea

Försäkringen är personlig och tecknas av föreningen hos Tydliga.

Kostnad: 150 kr per person

Självrisk: Ingen

Försäkringsår: 1 okt - 30 sept

Olycksfallsförsäkring för plötslig oförutsedd fysisk händelse.

Försäkringen är obligatorisk för aktiva som utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap).

Försäkringens innehåll >

Försäkringsvillkor >

3. Tävlingsförsäkring med tävlingslicens, Svedea

Försäkringen är personlig och tecknas av föreningen hos Tydliga.

Kostnad: 180 kr per person

Självrisk: Ingen

Försäkringsår: 1 okt - 30 sept

Olycksfallsförsäkring för plötslig oförutsedd händelse.

Försäkringen är obligatorisk för alla aktiva som tävlar med aktiva från andra klubbar där bedömning sker.

Försäkringens innehåll >

Försäkringsvillkor >

4. Korttidsförsäkring, Svedea, Bas/Avancerad

Kostnad: Beror på antalet deltagare (se länk nedan)

Självrisk: Ingen

För personer som inte är medlemmar i någon gymnastikförening och deltar i en förenings prova-på-verksamhet eller läger eller annan tillfällig verksamhet, max 7 sammanhängande dagar. Deltagarlista måste upprättas.

Bas: för deltagande i enklare gymnastikträning för barn, ungdomar och motionärer.

Avancerad: för deltagande i gymnastikträning med fria rotationer för barn, ungdomar och motionärer.

Korttidsförsäkring via Svedea > Pdf, 390 kB.

5. Korttidsförsäkring med särskilda villkor, längre tid, Svedea

Kostnad: Beror på antalet deltagare (se länk nedan)

Självrisk: Ingen

För personer som inte är medlemmar i någon gymnastikförening och deltar i förenings tillfälliga verksamhet under längre tid än 7 dagar, t.ex. en gång i veckan. Deltagarlista måste upprättas.

Försäkringen gäller även för deltagande i gymnastikträning med fria rotationer och överslag för barn, ungdomar och motionärer.

Korttidsförsäkring med särskilda villkor via Svedea > Pdf, 390 kB.

6. Elitidrottsförsäkring, Folksam BAS, BAS+ Extra

Försäkringen tecknas privat.

Kostnad: Aktuell kostnad fås via kontakt med Folksam (se länk nedan)

Självrisk: Ingen

För aktiva som är tränings- och tävlingsintensiva/elitaktiva/elitsatsande med en ökad skaderisk. Detta är en vårdkostnadsförsäkring och finns i två olika paket (BAS och BAS+ Extra).
Försäkringen går att komplettera med medicinsk invaliditet vid behov.

OBS! Tävlingsförsäkringen, som föreningen tecknar via Svedea (se ovan), krävs dessutom för att få tävla, oavsett nivå.

Elitidrottsförsäkring via Folksam >