Försäkring för förening

RF Föreningsförsäkring Bas - via Folksam

Kostnad: Gratis (ingår i medlemsavgiften till Gymnastikförbundet)

Självrisk: Ingen

  • Ideella ledare/domare/funktionärer i din förening.
  • Denna försäkring har alla föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet.

Den innefattar:

  • Ansvarsförsäkring för idrottslig och ideell verksamhet
  • Utökat ansvar
  • Styrelseansvarsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Patientförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring för ideella ledare och funktionärer (som får arvode upp till ett halvt prisbasbelopp/år)
  • Kristerapi

RF Föreningsförsäkring Bas via Folksam

Om din förening behöver utökat försäkringsskydd finns två bra alternativ för att ytterligare försäkra tillgångar, egendom och redskap;

1. RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan Plus eller Stor - via Folksam

Alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet omfattas av RF Föreningsförsäkring Bas (se ovan). Varje idrottsförening har sedan möjlighet att dessutom teckna Föreningsförsäkring Mellan, Mellan Plus eller Stor för ett skräddarsytt skydd.

Mellan, Mellan plus, Stor via Folksam

2. Redskapsförsäkring - via Svedea

Kostnad: 950 kr/år

Självrisk: 4 500 kr

Allriskförsäkring för redskap i verksamhet och teknisk utrustning som kan förvaras i medlems bostad samt för transporter av redskap.

Redskapsförsäkring via Svedea Pdf, 195 kB.