Kontaktuppgifter

Gymnastikförbundet:

Helen Åkerman, 08-699 64 74, helen.akerman@gymnastik.se

Camilla Wahlberg, 08-699 64 89, camilla.wahlberg@gymnastik.se

Tydliga:

Eva Hernegran, 08-410 065 16, eva.hernegran@tydliga.se

Jesper Kenttä, 073 803 71 21, jesper.kentta@tydliga.se

Svedea: 0771-160 161

Folksam: 08-772 86 35

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer