Kontaktuppgifter

Gymnastikförbundet:

Helen Åkerman, 08 699 64 74, helen.akerman@gymnastik.se

Camilla Wahlberg, 08 699 64 89, camilla.wahlberg@gymnastik.se

Tydliga:

Eva Hernegran, 070 886 00 16, eva.hernegran@tydliga.se

Jesper Kenttä, 073 803 71 21, jesper.kentta@tydliga.se

Svedea: 077 116 01 61

Folksam: 08 772 86 35