RF Elit Idrottspsykologi

Idrott och psykisk hälsa

Idrottspsykologi handlar om att utveckla sin förmåga att prestera i paritet med sin träningskapacitet och att kunna göra det även på större mästerskap. Lika mycket handlar idrottspsykologi dock om att säkerställa eller optimera idrottarens psykiska hälsa, vilket är viktigt för att idrottaren ska må och prestera bra. På Riksidrottsförbundets webbplats inom området belysas idrottspsykologi utifrån två områden: prestation och hälsa.

Du når webbplatsen här