Prestationsutveckling

Att vara elitgymnast ställer höga krav på individen och miljön runt om. Att sträva högt och följa sina drömmar innebär att en komplex vardag ska gå ihop för att det är möjligt att fokusera på att träna, tävla och utvecklas som gymnast och människa. Gemensamt för alla som väljer denna väg är ett stärkt driv och ambition om att ta kliv framåt varje dag på vägen mot att uppfylla sin fulla potential.

För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att nå sin fulla potential är det viktigt att barn ges möjlighet för en lustfylld och lekande tillgång till träning och tävling och först senare i livet fokuserar på prestationen i sig. Det är viktigt att föräldrar och ledare förstår att detta inte står i något motsattsförhållande till varandra, men däremot är del av samma utveckling oavsett val av inriktning senare i den aktiva karriären.

Inspiration

Gymnasts are like wine, they get better with age (Vetenskaplig artikel, 2016) Pdf, 2 MB.

Mer än bara teknik

Att bli så bra som man kan bli handlar självklart om att nå en hög teknisk nivå som gymnast - men det är enbart en del av det. Att förberedas fysiskt och mentalt för en prestation samt att kunna ingå i en social gemenskap som både stärkar och stöttar är minst lika viktigt. Framgång blir enbart möjligt genom att ha roligt på vägen och genom att säkerställa så bra förutsättningar som möjligt för den aktiva att utveckla sin:

 • Tekniska förmåga
 • Förmåga att utföra (Mentalt)
 • Förmåga att disponera (Taktiskt)
 • Förmåga att fungera i relationer (Socialt)
 • Identifikation med gymnastiken (Kulturellt)
 • Förståelse för värdet av föreningen/förbundet (Kontextuellt)

Inspiration

Läs mer om bakgrunden till ovanstående holistiska tillgång till prestation i presentationen från utvecklingshelgen för föreningar med Elitverksamhet Pdf, 2 MB.som genomfördes januari 2017.

Att få bli det bästa jag kan bli (Masteruppsats, GIH 2015) Pdf, 1 MB.

Om glädjen inte styr tar kompetenskänslan över (C-uppsats, GIH 2014) Pdf, 508 kB.

Miljöns betydelse

Att nå sin fulla potential ställer krav på omgivningen och ska absolut inte ses som enbart den aktivas egna ansvar. Målet för alla inblandade bör därför vara att på bästa sättet stötta den aktiva att utvecklas till en stark, välmående och trygg individ som äger och styr den egna utvecklingen med förståelse och respekt för helheten man ingår i. Viktigt är att all elitutveckling tar utgångspunkt i att så många som möjligt ska ges förutsättningar att hålla på så länge som möjligt i en så bra miljö som möjligt. Enbart då kan alla talangar ges möjlighet att utvecklas i sin takt och nå framgång. Det finns en rad faktorer som är kännetecknande för flertalet lyckade utvecklingsmiljöer i skandinavien som alla föreningar bör känna till och förhålla sig till:

 • Så många som möjligt så länge som möjligt.
 • Samband och konsekvens mellan ord och handling.
 • Fokus på utveckling mer än resultat (insats är mycket viktigare än nuvarande prestationsnivå).
 • Kunniga förebilder som bidrar konstruktivt till nya genom ett inkluderande förhållningssätt.
 • Sökande efter utveckling och förbättring inom alla områden.
 • Kort väg från beslut till genomförande.

Gymnastikförbundet har genomfört ett större utvecklingsarbete och tagit fram anvisningar för prestationsinriktade föreningsmiljöer. Arbetet tar utgångspunkt i såväl internationell som nationell forskning och bygger tillika på erfarenheter från framgångsrika utvecklingsmiljöer inom Svensk Gymnastik.

Inspiration

Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer (RF rapport 2016) Pdf, 2 MB.

Vägarna till landslaget (RF rapport 2015) Pdf, 3 MB.