Ekonomiskt stöd och stipendier

RFs Elitidrottsstipendie

Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 75 aktiva.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida.