Bedömningsreglemente

Bedömningsreglemente har vi brytit ut som ett eget dokument för 2024.

Precis som övriga regelverk för 2024 har vi integrerat marschdrill och tävlingdrill i samma reglemente.

Bedömningsreglemente 2024 Pdf, 369 kB., giltigt från 2024-01-01. För tävlingar i januari och februari har styrgruppen beviljat undantag för de förändringarna som gjorts. Nyheter och förtydligande jämfört med 2023 års reglemente är gulmarkerade i dokumentet.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer