Tävlingsbestämmelser

Detta tävlingsreglemete utvecklas kontinuerligt i samråd med WBTF och våra medlemsföreningar.

Årets andra uppdatering är slutförd nu. Andra steget med att Tävlingsreglemente ersätts med med Tävlingsbestämmelser i kombination med nya Arrangörs- Bedömnings- och Redskapsreglementena.

Från 2024-01-01 gäller den nya versionen: Tävlingsbestämmelser 2024 Pdf, 339 kB.med följande tillägg:

SM avgörs genom grundomgång och final. Antal finaldeltagare regleras enligt
följande och rangordnas enligt fallande poängskala efter grundomgångens
slutpoäng.
Antal starter i grundomgång:
1–10 = 6 till final
11–20 = 8 till final
Finalomgången avgörs med omvänd startordning.