Antidoping - Hopprep

För generell information om antidoping och dispensregler för nationella tävlingar hänvisar vi till sidorna om Antidoping.

Antidopingutbilding
Deltagare och ledare som tävlar på SM-nivå eller internationell nivå måste genomgå en antidopingutbildning innan tävling och skicka in sitt intyg till Gymnastikförbundet på htk@gymnastik.se, utbildingarna är giltiga i två år så det behöver inte göras inför varje tävling. De som är under 18 år ska göra utbildningen tillsammans med vårdnadshavare.

Ledare och deltagare på SM-nivå och högre ska gå en antidopingutbildning. För nationell nivå krävs Antidoping Sveriges webbutbildning Ren Vinnare. Utbildningen består ut av sju stycken korta genomgångar med snygga videos, quiz-frågor och bra länkar som tillsammans kan öka förståelsen och finns tillgänglig både på svenska och engelska. För information om hur du får tillgång till utbildningen se Guide Ren vinnare Pdf, 2 MB.. Ledare och deltagare på internationell nivå, samt deltagare på SM- och JSM-nivå som gör en internationell satsning ska gå en av internationella dopingorganets (WADAs) webbutbildningar via platformen ADEL. För information om hur du får tillgång till rätt utbildning se Guide ADEL Pdf, 413 kB.. Observera att utbildnigen tar lite tid och är på engelska.

Medicinsk dispens
För att ta reda på om du behöver medisinsk dispens samt information om hur du går till väga för att ansöka hänvisar vi till sidorna om Antidoping och Medicinsk dispens. Observera att samma process för internationell medicinsk dispens gäller vid deltagande vid IJRU-klassade tävlingar som för FIG-klassade tävlingar.