Nyhetsbrev 1 från kommittén

Nedan finns information från kommittén, KTK. Detta gäller från och med 18 mars.

Barren
Ny höjd på barrholmarna.
Låga holmen 175 cm och höga holmen 255 cm. Vid behov kan man höja ytterligare 5 cm på båda holmarna om gymnasten tar i mattan.
Den extrahöjningenkanbegärasunderförträningenvidtävlingar.

UM och USM
Ungdomsmötet (12-åringar enbart) och USM (13 och 14-åringar) kommer att genomföras på Nian och är öppen att anmäla sig till utan att man klarat tidigare steg. UM stod tidigare steg 7-8 men det är allstå steg 9 som gäller 2022.

Anvisningar för Barn– och ungdomsgymnastik

Nya anvisningar lanserat av Svenska Gymnastikförbundet i februari–22.
Vi har anpassat i ett första steg efter de nya reglerna och ny text finns i Svenska Stegserierna samt i Svenska Pokalenserierna vad gäller åldrar och genomförande av prisutdelningar.
Vi förtydligar följande:

Gymnasten måste fylla minst 7 år under innevarande kalenderår.

Ettan till Fyran
Pådessanivåerärresultatetavmindrevikt.Därförsåredovisasingaplaceringaröverhuvudtaget,oavsettålder.Samtligagymnasterpremierasmedenmedaljellerliknande.Fortfarandegällerattledarefårenfullständigresultatlistaeftertävlingen.

Femman och Sexan
Vid prisutdelningen placeras endast första till tredje plats till gymnaster 10 år och äldre. Alla övriga gymnaster (oavsett ålder) premieras med en medalj eller liknande. Detta gäller även vid grenmedaljer. Inga resultatlistor får redovisas öppet i hallen eller på internet. Däremot är det tillåtet att visa gymnastens poäng efter genomförd serie. Ansvariga ledare får fullständiga resultatlistor efter tävlingen.

Sjuan till Tian
Resultat får visas i hallen och på internet.

Återstartsstöd
Återstartsstöd ges till föreningar som utbildar Förbundsdomare. Man kan alltså söka tillbaka kurskostnader så som resa och kursavgift för sina förbundsdomare 2022.

Vi kommer att erbjuda ytterligare en förbundsdomarutbildning i Stockholm 3-4 september.

Revidering av Svenska Stegserierna
Vi kommer att revidera Stegserierna inför nästa termin, har ni synpunkter så skicka in ett mejl till KvAG@gymnastik.se senast 1 juni.

Rikskampen
Riksmötet byter namn till Rikskampen för att undvika ihopblandning med RM. Ålder 7 år och äldre.
Domare: Gymnastikförbundet tar ut D1 i respektive redskap.
En (1) domare per påbörjat 4-talet anmälda gymnaster. Anmälningar sker föreningsvis via IndTA.

Bakgrund: Som ett led i anpassningarna till de nya anvisningarna för barn- och ungdomsgymnastiken lämnar vi nu den gamla Riksfinalen bakom oss och skapar istället en mötesplats för fler, både gymnaster och tränare. Vi bjuder därför in alla gymnaster på femman och sexan att delta på Rikskampen. Som tidigare är det fortfarande en tävling mellan regionerna, men utan kvalificeringskrav. Även nu är det de tre högsta resultaten per redskap och steg som räknas in till lagpoängen.

Tävlingen genomförs i Västerås 7-8 maj och vi räknar med ett stort deltagarantal. Då vi inte vet intresse och möjligt antal deltagare så är det bra att förbereda sig på en lång tävlingshelg med eventuellt flera subdivisioner.

Information
KTK vill prova fler kommunikationsvägar. Förutom nyhetsinlägg på Gymnastikförbundets hemsida och kontakt via Regionsansvariga så vill vi prova kvartalsvisa nyhetsbrev och även bjuda in till allmänna möten via en digital lösning. Mer information kommer inom kort.

Publicerad: 2022-03-18

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer