Bestämmelser och reglementen

Gymnastikförbundet har två tävlingssystem. Svenska Stegserierna är i tio steg samt Svenska Pokalenserierna som är en modifierad form av Code of Points i tre nivåer.

Svenska Stegserierna

Svenska Stegserierna 2022-2024 Pdf, 1 MB. (version 2024) - Gäller från och med 1/1-24 tills vidare.

Föreningar och regioner kan träna och tävla på samtliga steg men Gymnastikförbundet arrangerar tävlingar från Femman och uppåt.

Svenska Pokalenserierna

Svenska Pokalenserierna 2022-2024 version 1.0 Pdf, 587 kB.

Föreningar och regioner kan träna och tävla på samtliga steg men nationellt arrangeras tävlingar från 13 år på Rikspokalen.