Redskapsreglemente

Inom kvinnlig artistisk gymnastik följer nationella tävlingar det internationella regelverket kring redskap: FIG apparturs norm (dokumentent finns här)

Vissa tillägg finns i Arrangörsreglementet.

Redskapsbestämmelser för Svenska stegserierna och Pokalenserierna finns i respektive reglemente.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer