Kommittén informerar

I KTKs senaste nyhetsbrev nämndes att kommittén vill bjuda in till allmänna möten för att erbjuda fler i verksamheten att ta del av information. Nu kan ni anmäla er till att delta vid sådana möten genom att fylla i era uppgifter här. Därefter blir ni inbjudna till ett Team där agendor och protokoll kommer att fyllas på löpande. Mötena kommer att ske via Teams och det första mötet är den 18 maj kl 20.30.

Följande tas upp den 18 maj

  • Vad gör KTK
  • Rikskampen
  • Arrangörer
  • Revidering av Svenska Stegserierna

För att delta på mötet den 18 maj behöver anmälan (se länk ovan) vara oss tillhanda senast den 15 maj.

Publicerad: 2022-04-27

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer