Uppdaterat Tävlingsprogram

En bild

Nu finns en uppdaterad utgåva av Tävlingsprogrammet, den gäller från och med 15/4 -23.

I och med den nya utgåvan av Tävlingsprogrammet så kommer den här versionen att vara gällande under Mästerskapshelgen i Halmstad. På regionstävlingar bestämmer respektive region när den uppdaterade versionen börjar gälla.

För att underlätta för tränare finns ett till dokument, där den gamla och den nya versionen ligger bredvid varandra och ändringarna är färgmarkerade, detta för att lättare se var i programmet ändringar gjorts. Det dokumentet heter "Förändringar Tävlingsprogrammet MAG 2023".

Båda dokumenten ligger under Tävlingsprogrammet.

Publicerad: 2023-03-15

UPPTÄCK MER