Tävlingsprogrammet

Tävlingsprogrammet 2023 Pdf, 5 MB.

För att underlätta för tränare att se var i programmet ändringar gjorts, finns även ett dokument som heter Förändringar Tävlingsprogrammet MAG 2023 Pdf, 3 MB.. Där ligger den gamla och den nya version bredvid varandra och ändringarna är färgmarkerade.