Redskapsreglemente

Redskapsreglemente 2024 beskriver de krav som ställs på arrangören gällande vilka redskap/uppställningar som måste finnas vid våra nationella arrangemang.

Redskapsreglemente manlig artistisk gymnastik 2024 Pdf, 1 MB.