Färdiga program för tävling

Tävlingskommittén för rytmisk gymnastik (RTK) har tagit fram program för rytmisk gymnastik som föreningar kan använda för tävlande upp till nationella tävlingars basklasser (fungerar både för senior- och junior).

Programmen är fria att anpassa och förändra efter gymnastens nuvarande nivå eller byta ut mot andra övningar och rörelser som gymnasten är mer van vid eller behärskar på ett bättre sätt. Det gäller programmens samtliga komponenter, svårigheter, kast, fång, redskapshanteringar etc.

Programmen i sin helhet tillsammans med tillhörande musik finns att ta del av här.

Publicerad: 2023-01-31

UPPTÄCK MER