Program

Tävlingskommittén för rytmisk gymnastik (RTK) har tagit fram program för rytmisk gymnastik som föreningar kan använda för tävlande upp till nationella tävlingars basklasser (fungerar både för senior- och junior). Programmen är fria att anpassa och förändra efter gymnastens nuvarande nivå eller byta ut mot andra övningar och rörelser som gymnasten är mer van vid eller behärskar. Det gäller programmens samtliga komponenter, svårigheter, kast, fång, redskapshanteringar etc.

Programmen är komponerade av Cassandra Pettersson och Meja Engdahl Petersson.

Programmen finns att se på Gymnastikförbundets Youtube.

Musiken finns att hämta här:

Boll
Tunnband
Käglor
Band