Kommitté och kontakt

Kontakt
Har du frågor och funderingar gällande den rytmiska gymnastiken, maila rg@gymnastik.se.

Kommitté
Tävlingskommittéen för Rytmsik gymnastik (RTK) har ansvaret för att stödja och vidareutveckla den rytmiska gymnastiken i Sverige.

För att det ska bli tydligare vem man kan kontakta i RTK har alla ledamöter i RTK olika ansvarsområden. Det innebär att vid frågor, förslag eller synpunkter så kontakta i första hand personen som är ansvarig för respektive område.

  • Ida Rodriguez sammankallande från hösten 2019, ansvarig för domarfrågor
  • Vakant - internationella frågor
  • Vakant - ordförande med övergripande ansvar samt tillstånd för internationella tävlingar och utbyten och dispenser
  • Vakant - ansvarig för nationella tävlingsfrågor
  • Vakant - ansvarig för truppfrågor
  • Irene Wennman - ansvarig för breddfrågor
  • Maria Lönn - ansvarig för breddfrågor
  • Vakant - landslagsansvarig, och adjungerad i RTK

Klicka här för att komma till kommitténs kontaktuppgifter