Information om kvalet till JNM 2022

JNM i trupp arrangeras vartannat år och är i likhet med NM för seniorer en tävling för föreningslag. Varje land har möjlighet att delta med maximalt två lag per klass.

Ambitionen är att Sverige medverkar med full delegation för att ge gymnaster och ledare viktig internationell tävlingserfarenhet. JNM 2022 äger rum den 9 april i Randers (Danmark).

Uttagningskriterier och process
Beslut om uttagning fattas av en grupp bestående av en representant från Trupptävlingskommittén (TTK), Förbundskapten och Landslagschef. Utgångspunkten är Gymnastikförbundets riktlinjer för deltagande i internationella mästerskap och årets uppsatta poängkriterier är i damklassen 47.0, i herrklassen 48.0 och i mixedklassen 45.0.

Lagens prestation baseras på JNM-kvalet som genomförs under helgen den 30-31 oktober i Göteborg 2021. Efter avslutade tävlingar fattas beslut om de två främsta trupperna i respektive klass har kvalificerat sig.

Åldrar
För svenskt deltagande på JNM 2022 gäller att riktåldern är 15-17 år, dvs gymnasterna är födda 2005-2007. Detta grundar sig i att minimiåldern för JSM i Sverige är 15 år och det är en rimlig utveckling att man som gymnast först tävlar på JSM innan man representerar Sverige på JNM. I och med att åldrarna på JNM skiljer sig från vår nationella åldersindelning så har TTK valt att tillåta en viss flexibilitet och dispens kan sökas för enstaka gymnaster som är födda 2008.

Eventuella ansökningar om åldersdispens ska vara inkomna till Gymnastikförbundet via e-post till trupp@gymnastik.se i god tid före kvaltävlingen dock senast 2021-09-30.

Tävlingsregler
Det är den Nordiska Tekniska Kommittén för TeamGym (NTC-TG) som beslutar om vilka regler som ska gälla på JNM 2022. Så snart beslut är taget kommer det förmedlas.

Vår svenska uttagning (JNM-kvalet) kommer genomföras på nuvarande reglemente, svensk anpassning av Code of Points med gymnasternas födelseår enligt ovan. I likhet med JSM är det på kvalet valfritt att använda nummerlappar i respektive gren. Om nummerlappar används ska dock hela laget i den grenen ha dessa och avdrag ges i enlighet med CoP om nummerlapparna inte uppfyller kraven.

Publicerad: 2021-07-09

UPPTÄCK MER