Nationellt Bedömningsrelgemente vårterminen 2023

Tävlingskommittén för Truppgymnastik (TTK) jobbar kontinuerligt med att utvärdera, följa upp och uppdatera tävlingsreglementen för disciplinen. Till våren genomförs en större revidering av det Nationella Bedömningsreglementet. Läs mer här!

Det Nationella Bedömningsreglementet för truppgymnastik introducerades 2015. Reglementet är särskilt anpassat för bedömning av övningar under SM-nivå och är skapat utifrån Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell. Sedan 2015 har ett fåtal mindre uppdateringar och förtydliganden gjorts, samt en större revidering gjorts våren 2020 när tillexempel handstående och flexibilitetselement introducerades.

Åtta år efter reglementets introduktion kommer nu en större uppdatering av reglementet att genomföras, för att säkerställa att truppgymnastiken fortsatt har ett reglemente som bidrar till en positiv utveckling av disciplinen. Uppdateringen och de större planerade förändringarna sker baserat på två grundprinciper:

  • Harmonisering med Code of Points, som används på nivå 1 och 2, SM-stegen samt internationellt
    Det nationella reglementet ska vara så likt Code of Points som möjligt, för att underlätta för ledare, gymnaster och domare som rör sig mellan reglementena
  • Uppmuntra till träning och tävling i enlighet med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell och Gymnastikförbundets anvisningar för barn och ungdomsgymnastik
    Reglementet ska möjliggöra och uppmuntra ledare till att ta beslut förenliga med utvecklingsmodellen och anvisningar för barn och ungdomsgymnastik, bland annat genom att låta så många som möjligt delta så mycket som möjligt och att träna smart för att ge gymnasterna en bred grund för sin fortsatta utveckling.

Större planerade förändringar till 2023

För att förbereda verksamheten på förändringar som påverkar gymnasternas träning och komponering av fristående och varv i tumbling och trampett listas i dokumentet nedan de större förändringarna som är planerade.

Större planerade förändringar i Nationellt Bedömningsreglemente 2023. Pdf, 175 kB.

Uppdatering av domarlicenser

För att säkerställa att alla domare på steg 2 och 3 har tagit del av uppdateringarna i reglementet kommer samtliga domare att behöva genomföra ett teoriprov. Vid godkänt resultat förnyas licensen. Det finns inget krav att genomföra utbildningen på nytt. Ingen uppdatering krävs för steg 1. Nationella TTK kommer att samarbeta med regionala TTK för att genomföra träffar där uppdateringarna presenteras i detalj. Träffarna kommer att genomföras under januari-februari.

Den nya versionen av reglementet kommer att släppas i sin helhet tidigt i december. De listande planerade förändringarna ger redan nu ledare information om ändringar som påverkar tränings och tävlingsplanering inför våren.

Har du frågor om revideringen, vänligen kontakta ttk@gymnastik.se.

Publicerad: 2022-09-29

UPPTÄCK MER