Progressionsstege för domarutbildningar i truppgymnastik

Nedanför visas en progressionsstege för domarutbildningar inom truppgymnastik. Intro Nat. BR. ger inte längre behörighet för att döma nivå 6-9.

domarutbildningar progression

Det finns flera olika ingångsvägar för nya domare att utbilda sig inom truppgymnastik. Beroende på vilken bakgrund du har inom truppgymnastik och vilken nivå du önskar vara domare på. Läs gärna mer om våra domarutbildningar här.

Kursen Intro Nat. BR riktar sig främst till tränare eller föräldrar som vill få en ökad förståelse för det nationella bedömningsreglementet samt hjälp med att göra smartare övningsval i samband med tävling. Denna kurs ger dig inte längre behörighet att döma nivå 6-9. För det, behöver man genomgå domarutbildning steg 1. Alla som innan årskiftet till 2024 har genomfört Intro Nat. BR. kommer bibehålla sin licens för nivå 6-9.

Publicerad: 2024-02-15

UPPTÄCK MER