En uppdatering av Code of Points är publicerad

En bild

Samtidigt som European Gymnastics ger ut en uppdatering av TeamGym Code of Points, Revision A, släpps idag också en uppdaterad version av Code of Points med svenska anpassningar.

Samtliga förtydliganden gjorda fram till och med februari 2024 finns nu samlade i ett och samma dokument.

  • De ändringar som är införda i den nya versionen, CoP Swedish version 1.4, är markerade med ett vertikalt streck i marginalen.
  • För Appendix 1 finns också en separat utgåva där ändringarna är markerade med röd text.
  • Som tidigare är de svenska anpassningarna av reglementet markerade med SWE i vänstermarginalen.

Notera att alla ändringar som ingår i European Gymnastics uppdatering inte införs i Sverige under 2024. Detta beror på att TTK bedömt att några av ändringarna kommer väl sent inpå vårens tävlingar. Dessa ändringar listas ändå i Clarifications och är markerade med grå text.

I filen Clarifications on the TeamGym CoP återfinns alla förtydliganden och uppdateringar sedan den första versionen av dokumentet som släpptes 2022. För de ändringar som tillkommit i version 1.4 jämfört med 1.3 står det ”1.4” i den högra kolumnen.

Den nya versionen av CoP med svenska anpassningar hittar du här

Den nya versionen av European gymnastics TeamGym CoP, Revision A som gäller på EM hittar du här

Publicerad: 2024-03-20

UPPTÄCK MER