Att skapa en show

En bild

Hur skapar vi en show som publiken minns?

Performance ger tips och idéer till allt från föreningsuppvisning, Eurogym till Gymnastrada. Genom att skapa teman och hitta kreativa sätt att skapa och använda rörelser, rörelsemönster, musik, rekvisita, redskap och ljuset blir det enklare och roligare att skapa uppvisningar. Dessutom blir det mer tillgängligt för en bredare publik och kan locka såväl sponsorer som media utanför gymnastikens värld.

Utbildningen ger dig inspiration till att koreografera såväl stora som små enskilda nummer.

  • Vad kännetecknar en bra uppvisning?
  • Vad är anledningen till den planerade uppvisningen?
  • Var ska uppvisningen hållas? Och vilka förutsättningar finns?
  • Teman och var hittar vi inspiration till teman?
  • Att välja musik. Musiken spelar ofta stor roll i en uppvisning. Hur kan vi jobba med musiken? Vi jobbar med musiken som ett inspirerande verktyg.
  • Formationer – Hur kan vi använda ytan? Hur kan vi skapa inspirerande rörelsemönster? Vi tittar på olika möjligheter att utnyttja rummet/ytan.
  • Rekvisita och redskap – Hur kan vi använda rekvisitan/redskap för att den ska passa koreografin?
  • Vad är en god koreografi? Koreografins idé – en bärande idé, upplevelse, händelse, en bild eller historia. Vi lär oss koreografiska principer och jobbar med kreativa element i en koreografi.

Läs mer om innehållet och fördjupa dig ytterligare i kreativa processer.

Lite tips vid arbetet med uppvisningen

När det gäller en uppvisnings innehåll finns det bara gränser i fantasin. Variationen är och kan vara oändlig. Åskådarens upplevelser och synpunkter ger oss feedback på vårt skapande.

Ställ frågan – Vad vill vi visa? Vad är anledningen till den planerade uppvisningen? Ska den visas i något särskilt sammanhang? Var ska uppvisningen hållas? Utomhus eller inomhus? Vilka förutsättningar finns?

Välj rekvisita/redskap:

Mycket rekvisita behöver inte betyda bättre uppvisning. Lite rekvisita och små detaljer kan ändå göra stor effekt. Tänk kreativt vid val av handredskap, material och rekvisita för att skapa variation i koreografin/uppvisningen. Bestick kan bli instrument, ficklampor en häftig effekt i en mörk lokal. Låt kreativiteten flöda!

Här är lite tips:
Handredskap: Trummor, bollar, hopprep, pinnar, bestick, ficklampor etc.

Material: Läppstift, paraplyer, stolar, tidning, kassar, resväska, handskar, hattar, sjalar, resorband etc.

Traditionella gymnastikredskap: Tumbling, mattor, klossar, trampetter, trampolin, satsbrädor, bänkar, byggställning etc.

Ska redskap användas i uppvisningen? Även om gruppen som ska visa upp sig inte vanligtvis använder redskap kan det vara roligt att hitta nya sätt att utföra sin gymnastik på. Tänk utanför traditionella redskapsuppställningarna, använd musik och/eller rekvisita för att höja nivån och helhetsintrycket.