Internationella uppvisningsevenemang

En bild

FIG, genom sin Gymnastics for all/uppvisningsgymnastik disciplin, är engagerad i att öka aktivt deltagande i, och utveckling av, gymnastik.

Gymnastics for all/uppvisningsgymnastik, är grunden för alla gymnastiska grenar, fysisk rörelse och idrottsaktiviteter. Dessutom erbjuder uppvisningsgymnastiken en värld av rörelsemöjligheter för deltagarna genom livet. Gymnastics for all/uppvisningsgymnastik bidrar till hälsa, kondition och välbefinnande för alla människor utan diskriminering av någon sort.
Genom ett globalt nätverk av nationella federationer driver GfA-kommittén framgångsrik tillväxt ochutveckling av gymnastik för alla genom kvalitetsutbildning, program, resurser, kommunikation, PR-aktiviteter och evenemang.


Gymnastics for all/uppvisningsgymnastik aktiviteter och evenemang kommer att:
 Förbättra utvecklingen av ”samtliga” deltagare.
 Erbjuda ett brett urval och inkludera nationella traditioner;
 Uppmuntra lagarbete, fair play och solidaritet – inte individuella prestationer eller tävlingar;
 Belöna deltagande såväl som egenskaper;
 Uppmuntra livslångt deltagande i gymnastik;
 Inte kräva, eller uppmuntra, tidig identifiering, urval eller specialisering av idrottare;
 Vara en katalysator för samarbete mellan människor och nationer.

Mer om de internationella uppvisningseventen och vad de innebär kan du läsa nedan

World Gymnaestrada

World Gym for Life Challenge

Eurogym

European Gym for Life Challenge

Golden Age