Internationella uppvisningsevenemang

En bild

FIG, genom sin Gymnastics for all/uppvisningsgymnastik disciplin, är engagerad i att öka aktivt deltagande i, och utveckling av, gymnastik.

Gymnastics for all/uppvisningsgymnastik, är grunden för alla gymnastiska grenar, fysisk rörelse och idrottsaktiviteter. Dessutom erbjuder uppvisningsgymnastiken en värld av rörelsemöjligheter för deltagarna genom livet. Gymnastics for all/uppvisningsgymnastik bidrar till hälsa, kondition och välbefinnande för alla människor utan diskriminering av någon sort.
Genom ett globalt nätverk av nationella federationer driver GfA-kommittén framgångsrik tillväxt ochutveckling av gymnastik för alla genom kvalitetsutbildning, program, resurser, kommunikation, PR-aktiviteter och evenemang.


Gymnastics for all/uppvisningsgymnastik aktiviteter och evenemang kommer att:
 Förbättra utvecklingen av ”samtliga” deltagare.
 Erbjuda ett brett urval och inkludera nationella traditioner;
 Uppmuntra lagarbete, fair play och solidaritet – inte individuella prestationer eller tävlingar;
 Belöna deltagande såväl som egenskaper;
 Uppmuntra livslångt deltagande i gymnastik;
 Inte kräva, eller uppmuntra, tidig identifiering, urval eller specialisering av idrottare;
 Vara en katalysator för samarbete mellan människor och nationer.


Mer om de internationella uppvisningseventen och vad de innebär kan du läsa nedan:

World Gymnaestrada

World Gym for Life Challenge

Eurogym

European Gym for Life Challenge

Golden Age

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer