Kostregi innan, under och efter tävling

Den här texten innehåller tips och råd till dig som ska tävla och behöver stöd i hur du ska lägga upp kostregin i samband med den.

Det är viktigt att prova matregin innan den stora tävlingsdagen för att skapa en god kostregi anpassat till dig som gymnast. Ta del av Kostregi innan, under och efter tävling!