Hopprep A

Hopprep A är den grundläggande kursen för dig som är, eller vill bli, tränare inom hopprep. Kursen passar också ledare inom alla gymnastikens verksamheter då innehållet kan användas som ett komplement till den ordinarie träningen. Innehållet, med all dess inspiration, är utformad för att även passa skolans verksamhet där hopprep kan vara ett enkelt sätt att få in rörelse under skoldagen eller på idrottslektionen. Kursen är en digital distanskurs, som du genomför när det passar dig.

Du får kunskap om övningar och tricks med enkelrep, dubbelrep och långrep, musiken som verktyg för att skapa roliga program samt olika hopprepsutmaningar som kan motivera och utveckla de aktiva. Vidare får du verktyg för att få igång kreativiteten hos de aktiva så de så småningom kan sätta ihop egna program eller andra utmaningar. Du får grundläggande kunskap om hur du kan använda hopprep för att träna spänst, motorik och kondition på ett roligt sätt och kursmaterialet innehåller även färdiga lektionsförslag, filmer att inspireras av och en fullspäckad övningsbank. Ämnen som ledarskap, fysisk preparation och gymnastikpyramiden följer som en röd tråd genom hela kursen.

Kursen är uppdelad i sex avsnitt som beräknas ta ca tio lektionstimmar á 45 minuter. Gå igenom avsnitten i den ordning som du själv önskar, vi rekommenderar att du börjar med de mest grundläggande övningarna.

Kurslängd: 10 lektioner [kursplan Pdf, 176 kB.]
Åldersgräns: Från det år du fyller 15
Förkunskapskrav: Förkunskapskraven gäller endast ledare som är verksamma inom Gymnastikförbundet men ska ses som en guide till vad kursdeltagaren förväntas känna till.

Deltagaren ska innan kursen ha genomfört Intro Svensk Gymnastik + Gymnastikens baskurs - träning och tävling (rekommenderad) alt. Gymnastikens baskurs - gruppträning och Åldersanpassad träning för barn och unga eller för vuxna.