Aktivas Grupp

Aktivas grupp för Drillkommittén i Svenska Gymnastikförbundet
Syftet med aktivas grupp är att ta vara på de aktivas åsikter och föra in dem till drillkommittén och Svensk Gymnastik. De aktivas grupp ska även fungera som ett forum där de aktiva från samtliga föreningar som bedriver drillverksamhet kan diskutera aktuella frågeställningar. De aktivas grupp ska med fördel föreslå förbättringsåtgärder för att utveckla drillsporten utifrån de aktivas perspektiv.

Medlemmar: Sara Persson, Elin Andersson, Sofia Johansson, Wilma Borgshammar, Beatrice Ejdemyr och Hanna Persson

Kontakta oss genom: aktivasgrupp@drill.se