Kurs och Utbildningsgruppen

Kurs- och utbildningsgrupp för Drillkommittén
Kurs- och utbildningsgruppen (KUB) ansvarar för att anordna och samordna, för drillverksamheten, relevanta kurser och seminarier för aktiva, tränare, bisittare och domare. Arbetsgruppen har i uppgift att lägga upp en långsiktig strategi med satsning på brett utbud av instruktörer för att säkra återväxten med god stavteknik samt kroppsteknik på aktiva inom drillsporten. KUB ansvarar även för att i samarbete med Gymnastikförbundets utbildningsavdelning ta fram en plan för vilka utbildningar som tränare inom drillverksamheten med fördel kan gå.

Medlemmar: Tove Hallenberg, Sara Persson

Du når gruppen via: utbildning.drill@gymnastik.se

Vi ser gärna att ni enbart använder denna mailadress vid kontakt, så att era frågor når oss alla i gruppen.