Tekniska Gruppen

Tekniska gruppen för Drillkommittén i Svenska Gymnastikförbundet
Den tekniska gruppen ansvarar för arbetet kring tekniskt reglemente och övriga tävlingsbestämmelser inom svensk drill. Gruppen har ett ansvar att hålla sig uppdaterade på förändringar som kommer från WBTF och föra dessa vidare till Gymnastikförbundets tävlingsavdelning. Tekniska gruppen ansvarar även för uttagningar av aktiva och ledare till internationella tävlingar så som EM, VM, IC och EC. Tekniska gruppen ansvarar för att ta fram kriterier för uttagningar till internationella tävlingar. Det är denna grupp som bär ansvar för att allt praktiskt kring internationella tävlingar fungerar så som anmälningar, kläder, resor, boende etc. Den tekniska gruppen har ett ansvar att bevaka den internationella utvecklingen av drillen och komma med förslag på utvecklande insatser för att nå en högre internationell nivå.

Medlemmar: Tina Bild, Jenny Persson, Ann Sörensen, Karin Persson, Carina Svensson, Erica Dahlberg och Erica Grebner

Kontakt oss via: tekniska@drill.se

Vi ser gärna att ni enbart använder denna mailadress vid kontakt, så att era frågor når oss alla i gruppen.