Redskapsbana för seniorer

Den klassiska redskapsbanan är det många som tänker på när vi säger gymnastik. Nedan finns en bana framtagen med seniorerna i fokus! Här kan du som är ledare få stöd i hur du genomför en redskapsbana: