Seniorprojekt

En bild

Gymnastikförbundet driver ett projekt som syftar till att hjälpa föreningar att behålla och rekrytera nya medlemmar inom verksamhet för seniorer (65+). Projektet finansieras av RF, som har ett äldreprojekt som omfattar flera idrotter.

Projektet består av flera delar där huvudfokus har varit att anordna inspirationsdagar för seniorledare och föreningar. Under 2021 och 2022 har ett antal digitala workshops genomförts med regioner och ledare. Över 100 personer har tagit del av dessa workshops.

Maj-Lis och Michail

Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap, inriktning Idrottsfysiologi och livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius från Karolinska Institutet har bidragit med sina kunskaper.

- Tanken med projektet är också att skapa bättre kontakt med våra föreningar som bedriver seniorverksamhet, lyssna in olika behov och kanske vara med att hjälpa till med olika stimulanspaket, berättar Irene Samuelsson på Gymnastikförbundet som driver projektet.

Som en del av projektet har olika stödmaterial tagits fram: