Regelementen 2024

En bild

Årets reglementen finns nu publicerade.

2024 års reglementen finns nu att ta del av. Ett tillägg är att det finns en bilaga till Tävlingsbestämmelserna: Bakåtböjningar i BAS-klassen. Läs mer här nedan:

Teknkniskt reglemente
Arrangörsreglementet
Redskapsreglementet
Tävlingsbestämmelserna
Bilaga 1 - Bakåtböjningar i BAS-klassen

Publicerad: 2024-04-16

UPPTÄCK MER