Redskapsreglemente

Redskapsreglemente 2024 Pdf, 598 kB.

Det är ditt ansvar att vid köp av nya redskap tillse att de finns med i FIG:s online list. Listan hittar du på FIG:s hemsida.