Bedömningsreglementen

Bedömningsmallar finns på fliken för arrangörer

- Nordiska regler för Duo/Trio 2022-2024, version September 2023 Pdf, 146 kB. (gäller på NM och på våra nationella tävlingar i Sverige)

- Fria bedömningsreglementet Pdf, 802 kB. - version 2023-05-09
Arrangera RG-stjärnan på fria reglementet, läs mer under Arrangörsreglemente


Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer