Uppdaterade regler för nivå 6-9

I och med uppdatering av Nationellt Bedömningsreglemete uppdateras även regler och bedömningsreglemente för nivå 6-9 som genomförs på regional nivå. För att säkerställa att gymnastiken fortsatt har en röd tråd genom samtliga regler och reglementen som fortsatt bidrar till en positiv utveckling av disciplinen. Uppdateringen sker baserat på två grundprinciper:

  • Harmonisering kopplat till Nationellt bedömningsreglemente
    För att underlätta för ledare, gymnaster och domare som rör sig mellan reglementena
  • Uppmuntra till träning och tävling i enlighet med Utvecklingsmodellen
    Reglementet ska möjliggöra och uppmuntra ledare till att ta beslut förenliga med utvecklingsmodellen, bland annat genom att låta så många som möjligt delta så mycket som möjligt och att träna smart för att ge gymnasterna en bred grund för sin fortsatta utveckling.

Större förändringar till 2023

För att underlätta förståelsen för vad som är ändrat eller justerat finns en lista på större förändringar nedan. Observera att denna lista inte innehåller samtliga justeringar och inte beskriver de nya formuleringarna av reglerna. Se Bedömningsreglemente för nivå 6-9 samt bilagor.

Sammanställning över förändringar i bedömningsreglemente för nivå 6-9 (länk till bilaga). Pdf, 651 kB.

Publicerad: 2022-12-19

UPPTÄCK MER