Hem / Utbildning / Intro Svensk Gymnastik

Intro Svensk Gymnastik

Samtliga ledare som bedriver verksamhet inom en av Gymnastikförbundets medlemsföreningar ska genomföra webbkursen Intro Svensk Gymnastik vartannat år samt följa och efterleva innehållet. Kursen är också ett förkunskapskrav för deltagare på alla Gymnastikförbundets kurser. Kursen är kostnadsfri och genomförs digitalt vartannat år, med uppdateringar i cykler efter varje förbundsmöte.

OBS! I samband med att Gymnastikförbundets hemsida har uppdaterats har flera av länkarna på Lär dig mer-sidan slutat att fungera. De kommer att uppdateras i mitten av januari 2022.
Tills dess går det att hitta informationen på Gymnastikförbundets hemsida, oftas under rubrikerna Om oss, För föreningar och Utbilding. Vi ber om ursäkt för besväret det förorsakar dig!

Här hittar du Intro Svensk Gymnastik 2021-2022


Kursen behandlar gymnastikens ledarskap, rörelsemönster, uppförandekoden, utvecklingsmodellen och information om idrottsrörelsen. Intro Svensk Gymnastik är en digital kurs som görs enskilt på Gymnastikförbundets utbildningsportal och tar ungefär två timmar att genomföra. Efter genomförd kurs gör du ett självtest och om du blir godkänd går du vidare till registrering och diplom.