Hem / Verksamheter / Hopprep / Regler / Tävlingsbestämmelser nationellt och internationellt

Tävlingsbestämmelser nationellt och internationellt

Här hittar du bestämmelser och reglementen för hopprep

Tävlingsbestämmelser 2022

IJRU Rulebook

Bilaga - Utbildningskrav

ERSO/FISAC

Här finner ni internationella regler och bestämmelser:

ERSO

FISAC