Valbart pass 5

Träning och energi

Föreläsningen fokuserar på hållbart idrottande, vad innebär relativ energibrist och vilka fysiologiska konsekvenser kan det innebära för en elitgymnast. Medverkande: Anna Melin är docent i Idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet och undervisar främst inom ämnen som nutrition och idrottsnutrition. Hon påbörjade sin forskarutbildning efter 15 års arbete som legitimerad idrottsdietist inom dansk elitidrott. Anna ingår i Sveriges Olympiska Kommittés hälsoteam och forskargrupp och ett av hennes pågående forskningsprojekt är REI-projektet, relativ energibrist i svensk idrott.

Fördjupning rytmisk gymnastik

2022 påbörjades ett stort utvecklingsarbete inom den rytmiska gymnastiken. Under detta pass följer vi upp kring de genomförda insatserna och dagens status (passet riktar sig endast till rytmisk gymnastik).

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer