Elitidrott på gymnasiet (NIU)

NIU - Nationell idrottsutbildning

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är ett idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som vill kombinera elitidrott och utbildning och har som mål att nå nationell och/eller internationell elit.

Certifierade NIU-gymnasier med inriktning Gymnastik:

För dig som gymnast - ansök till gymnastikgymnasium

För att söka NIU ska du som gymnast ha nationell och/eller internationell elit som mål. Sista ansökningsdag är hos de flesta skolor 1 december för start höstterminen kommande år. Du ansöker direkt till respektive skola.

OBS! För specifik info (ansökningstider, adress med mera) se respektive skolas hemsida - här hittar du också hur skolans ansökningsprocess går till.


Vem ansvarar för NIU?

Nationellt godkända idrottsutbildningar bedrivs genom fyra samverkande parter:

Riksidrottsförbundets
(RF) roll är att vara stöd åt specialidrottsförbunden (SF), men har inget formellt uppdrag. Uppdraget skiljer sig således från det för riksidrottsgymnasierna (RIG).
Skolverket
har övergripande ansvar för all gymnasieutbildning, vilket inkluderar ämnet specialidrott. De godkänner också vilka kommuner/enskilda huvudmän och idrotter som blir anordnare av NIU.


Kommunen
eller enskild huvudman är anordnare av NIU.
Specialidrottsförbunden
(SF; i det här fallet Gymnastikförbundet) organiserar, i samverkan med den berörda skolan, den idrottsliga delen av NIU. I samverkan med huvudman arbetar SF med att följa upp NIU-verksamheten samt med antagningsprocessen av elever till NIU. Gymnastikförbundet ansvarar för löpande hantering av SF-relaterade områden, som inkluderar att vidmakthålla befintliga och nya NIU's genom att svara på frågor, hantera omlicensiering såväl som nya ansökningar för NIU samt vidarebefordra viktig information gällande NIU från RF. Respektive skola ansvarar för att driva och utveckla sin verksamhet.


Vill din gymnasieskola bli certifierad NIU-skola?

Från och med hösten 2011 är det möjligt att starta nationella idrottsutbildningar inom ramen för den nya gymnasieskolan. Skolverket och Riksidrottsförbundet har tagit fram certifieringskrav inkluderat övriga förordningar och föreskrifter som styr verksamheten.

Utöver dessa krav har Gymnastikförbundet beslutat om särskilda certifieringskrav. Nedan hittar du certifieringskraven avseende NIU och gymnastiken + ansökan för om-och nycertifiering.

Tidsplan (gäller såväl om- som nycertifiering avseende läsåret som börjar HT2025)

  • 1 november 2023 behöver vi på Gymnastikförbundet er ansökan, vilket i steg ett sker genom att ni skickar in blanketten ovan. Detta gäller för både om- och nycertifiering och om ni exempelvis vill ansöka om ytterligare en disciplin, skickar ni in två separata certifieringar.
  • Vid behov kommer vi sedan kontakta var och en av er där vi går igenom certifieringskraven och hur er verksamhetsplan ser ut för att uppfylla såväl de specifika kriterierna från som de SF-generella kriterierna. Detta arbete avser vi ha klart med alla huvudmän/gymnasieskolor senast 19 januari 2024.
  • Så snart en huvudman/ gymnasieskola visar hur de avser uppfylla kriterierna och vi tillsammans gått igenom dessa kommer ni tilldelas ert certifikat från oss så ni kan skicka in handlingarna till skolverket. Detta sker senast den 30 januari, 2024.
  • Efter erhållet certifikat ska ni som gymnasieskola skicka in detta till Skolverket, detta kan ske under perioden 1 november 2023 till 31 januari 2024.
  • Skolverket har sedan på sig fram till 1 september 2024 innan de behöver lämna besked till huvudman/gymnasieskolan.
  • Mer information finns att läsa på Riksidrottsförbundets hemsida gällande Elitidrott på gymnastiet.

IDROTTSPECIFIKA RIKTLINJER

Riktlinjer för truppgymnastik Pdf, 136 kB.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer