Riksidrottsuniversitetet

Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet (RF) och olika specialidrottsförbund (SF). Riksidrottsförbundets nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten. Följande lärosäten är Riksidrottsuniversitet under perioden 2022-2026:

  • Kombinationen Högskolan i Halmstad/Malmö universitet
  • Kombinationen Gymnastik- och Idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan
  • Chalmers tekniska högskola
  • Göteborgs universitet
  • Mittuniversitetet
  • Umeå Universitet

Elitidrottsvänliga lärosäten

Ett Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) påminner till stor del om ett Riksidrottsuniversitet och följande lärosäten är Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) under perioden 2022-2026: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Karlstad universitet, Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Örebro universitet.

Gemensamt för RIU och EVL är att de ansvarar för att utsedda elitidrottare så långt som möjligt ges stöd för att kunna genomföra en elitsatsning i kombination med akademiska studier.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida.

Antagningskriterier specifikt för gymnastik

KvAG, MAG, RG och Trampolin

Du är behörig att söka till RIU/EVL om du är en del av landslaget eller en bruttotrupp/utvecklingsgrupp inom ramen för landslagsverksamheten. Avsteg kan i undantagsfall göras för aktiva som tävlar på högsta nationella nivå med minst 20 timmars veckovis träning och frekvent tävlande.

Trupp

Du är behörig att söka till RIU/EVL om du är en del av landslaget eller aktuell bruttotrupp. Inga avsteg görs från behörighetskraven.

Hopprep, Aerobic Gymnastics

Du är behörig att söka till RIU/EVL om du tränar och tävlar på högsta internationella nivå, med minst 20 timmars veckovis träning och frekvent tävlande.

Ansökan till RIU/EVL

Ansökan till alla högskolor gör du via antagning.se. För dig som antas som student finns ett särskilt framtaget ansökningsformulär för att kunna ta del av möjligheterna inom just RIU/EVL. Formuläret fyller du i och skickar till Gymnastikförbundets landslagschef. När du fått tillbaka påskrivet intyg tar du med detta till det aktuella lärosätet.

Formulär finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

Tips till dig som studerar på RIU/högskola

För att få din satsning på både studier och elitidrott att hänga ihop är det oerhört viktigt med en genomtänkt planering och god framförhållning. Sök kontakt och dialog med koordinator/studievägledare proaktivt, vänta inte tills du upplever problem. Genom att tillsammans diskutera de utmaningar du ser i att kombinera utbildning, träning och tävling, så kan ni klargöra vilka möjligheter just du har och eventuellt skapa en individuell studieplan som optimerar helheten utifrån just det.

Viktigt är att ha god framförhållning mot både vägledare och lärare och även förståelse för att andra parameter än ditt idrottande styr. Kursplanen är lärarens viktigaste dokument som måste efterlevas vilket ibland medför att tentar inte kan flyttas och inte heller genomföras på annan ort. Stäm därför av med studievägledaren där du studerar vad som gäller just i ditt fall (kan variera mycket från kurs till kurs även inom samma program), så står du inte själv med utmaningen.