BAS-programmet - ett gymnastiskt basträningsprogram

En bild

Gymnastikförbundet har tagit fram BAS-programmet, ett gymnastikspecifikt framtaget träningsprogram med 15 övningar i syfte att stärka balans, koordination, kontroll och styrka inom de vanligaste gymnastiska problemområden som våra duktiga medicinska resurser sett över tid i behandlingen av gymnaster.

Övningarna finns i filmat material på Gymnastikförbundets YouTubekanal och målet är att det ska kunna användas av alla.

Vi hoppas att BAS-programmet ska kunna hjälpa tränare att testa av sina gymnasters kontroll-, styrke- och rörlighetsförmåga och kunna träna upp sina eventuella svagheter. Det är viktigt att klara av att utföra dessa grundövninar på ett korrekt sätt innan en utför tekniskt svåra övningar på den akrobatiska sidan i respektive disciplin.

Programmet ökar i svårighet och belastning i varje övningsserie. När en klarar grundövningen (A), gå vidare till B, C osv.

Här kan du ladda ner BAS-programmet och använda i din vardagliga träning. Pdf, 25 MB.

Här finns BAS-programmet filmat på Gymnastikförbundets YouTubekanal.

Om du har frågor om programmet, specifika övningar eller medicinska stöd i stort är du välkommen att höra av dig till vår medicinska koordinator.