Rörelsebanken

En bild

Inspirationsmaterial för grundmotorisk träning

Rörelsebanken är ett inspirationsmaterial med motorisk träning för barn med eller utan funktionsnedsättningar mellan 7 och 12 år. Materialet ska stimulera till aktivitet och en ökad kompetens inom de grundmotoriska rörelserna och riktar sig både till föreningar och till skolor. Innehållet i rörelsebanken utgår från gymnastikens rörelsemönster och den allsidighet som finns inom gymnastiken. Över 130 övningar och lekar finns filmade och tillgängliga för alla så att du, i egenskap av ledare eller personal i skolverksamhet, enkelt ska kunna använda och inspireras utav det.

I rörelsebanken finns också en del som är inriktade på personer med olika funktionsnedsättningar. Rörelsebanken paragymnastik.

Bakgrunden till rörelsebanken är att flera studier visar att svenska barn och vuxna rör på sig för lite. Centrum för idrottsforskning, har till exempel larmat om att två av tre barn inte når upp till världshälsoorganisationens (WHO) rekommendation om 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Det är också många barn och ungdomar som lämnar idrotten tidigt och de flesta hittar aldrig tillbaka enligt Riksidrottsförbundet. Genom att ha tagit fram det här materialet vill Gymnastikförbundet stimulera till att fler kommer i rörelse och får en ökad rörelsekompetens. Med ökad rörelsekompetens följer ofta ett stärkt självförtroende och motivation till ett aktivt deltagande inom idrotten.

Barn står på händer mot ribbstol

För att kunna bedriva bra motorisk träning för barn och unga både i skolor och föreningar behövs fler välutrustade träningsmiljöer. Många idrottshallar är idag avskalade för att passa bollidrotter men för att kunna få till bra motorisk träning för barn och unga behövs utrustning som utmanar både kropp och tanke och som stimulerar till rörelse. Bättre utrustade träningsmiljöer skulle gynna både skolan och de växande gymnastikföreningarna.

Barn balanserar på alla fyra på varandras ryggar. 

Rörelsebanken är ett projekt inom ramen för Framåtfonden som är ett initiativ startat av Riksidrottsförbundet och Svenska Spel i syfte att få fler i rörelse. Projektet har även fått stöd av Unisport.